By using our website you consent to our use of cookies. Read More information at Privacy Policy
Shopping cart
0 items for €0
Your cart is empty.
Are you looking for Bare-Metal?

Regio Invest LT+

UAB „Cherry servers“ pradėjo įgyvendinti projektą „Inovatyvių paslaugų plėtra UAB „Cherry Servers“, kuriuo siekiama užtikrinti inovatyvių paslaugų teikimą įmonės klientams. Įgyvendinant projektą nusidėvejusi ir neefektyvi duomenų centro įranga bus pakeičima nauja, kuri ne tik užtikrins geresnę paslaugų kokybę, bet ir sudarys galimybes kurti naujus produktus. Įgyvendinus projektą bus užtikrinamas kokybiškesnis paslaugų teikimas bei platesnis teikiamų paslaugų spektras. Tai padės paskatins įmonės konkurencingumo didėjimą ir užtikrinans teigiamus veiklos rezultatus. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio Invest LT+“ (03.3.1-LVPA-K-803). Projekto įgyvendinimui skirta 337 739,00 EUR suma, sudaranti 45 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2019 metų spalio 1 d.