By using our website you consent to our use of cookies. Read More information at Privacy Policy
Shopping cart
0 items for €0
Your cart is empty.
Are you looking for Bare-Metal?

ISO Certification

2017 m. rugsėjo 31 d. UAB „Cherry servers“ baigė įgyvendinti projektą „Integruotos vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO/IEC27001 ir ISO/IEC20000-1 standartus“, kurio tikslas – užtikrinti efektyvų informacijos saugos ir IT paslaugų valdymą įmonėje. Nuo projekto sutarties pasirašymo 2016 m. gegužės 30 d., profesionalūs išorės konsultantai vertino esamą situaciją įmonės informacijos saugos ir IT valdymo srityje, analizavo galimas rizikas. Atsižvelgiant į analizės rezultatus bei pagrindinius reikalavimus UAB „Cherry servers“ įdiegta standartus atitinkanti integruota vadybos sistema, įmonei išduoti sertifikatai, liudijantys, kad organizacijos vadybos ssitema atitinka ISO/IEC27001 ir ISO/IEC20000-1 standartų reikalavimus.

Šios vadybos sistemos įdiegimas padeda užtikrinti maksimalią įmonės serveriuose kaupiamos informacijos apsaugą bei tobulinti IT paslaugų valdymo procesus. Aiškesni reikalavimai bei standartizuoti procesai padeda užtikrinti efektyvesnį paslaugų teikimą ir mažesnes darbo laiko sąnaudas. Tikimasi, kad įgijus sertifikatus išaugs klientų pasitikėjimas UAB „Cherry servers“ teikiamų paslaugų kokybe, padidės įmonės konkurencingumas tarptautinėje rinkoje bei galimybės pritraukti naujų klientų. Visa tai sudarys palankias sąlygas įmonės pardavimo apimčių augimui, o kartu ir pajamų bei darbo našumo didėjimui.

Projektas iš dalies finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.